top of page
banenr for pages.png

Nhóm & Lớp học

Happy Family

Nhóm hỗ trợ và trao quyền, và các lớp nuôi dạy con cái  

 

Viện Đào tạo Nguồn Sống cung cấp nhiều Nhóm Hỗ trợ và Trao quyền, và Các Lớp học Nuôi dạy Con cái. Các lớp nuôi dạy con cái đáp ứng các nguyên tắc theo lệnh của tòa án. Gọi cho chúng tôi để biết thêm thông tin.   

Nếu bạn muốn tham gia hoặc bắt đầu một nhóm / lớp học, vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới.

Quan tâm đến việc tham gia / bắt đầu một nhóm hoặc lớp học?

Cảm ơn bạn đã gửi!

bottom of page