top of page
banenr for pages.png

Những gì chúng tôi cung cấp

What are Support & Empowerment Groups?

Under development...

Under development

Under development...

Under development

Under development...

overlaybanner.png
Giá

Các buổi tư vấn tại Nguồn Sống được cung cấp trên cơ sở quy mô trượt, với mức tối thiểu là $ 30,00 cho mỗi buổi 50 phút.  Bồi thường cho Nạn nhân của Tội ác được chấp nhận. Xin lưu ý rằng vì chúng tôi cung cấp mức giá tư vấn phải chăng, chúng tôi không thể chấp nhận bảo hiểm.  

 

Gọi để biết thông tin và mức giá cho liệu pháp Nhóm. ​

bottom of page